Ajuntament de Granollers

Close
Author
Sergi Morera
Description
Documents toolbox del projecte Alera, en català, espanyol, francès o anglès
Category
Territori
Tags
reutilització d'aigua
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Medi Ambient. Ajuntament de Granollers.
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

TÍTOL
titol
IDIOMA
idioma
TOPIC 1
topic_1
TOPIC 2
topic_2
TOPIC 3
topic_3
TERRITORI
territori
PARTNER DE REFERÈNCIA
partner_de_referencia
DOCUMENT
document

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.