Ajuntament de Granollers

Close
Author
Gemma
Description
Itinerari per la Font del Ràdium, amb els punts d'interès marcats
Category
Ciutat i serveis
Tags
itinerari, natura
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Granollers
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

RUTA
ruta
TIPUS DE RUTA
tipus_de_ruta
DISTÀNCIA (Km.)
distancia_km
TEMPS ESTIMAT
temps_estimat
PUNT D'INTERÈS
punt_interes
ORDRE
ordre
DESCRIPCIÓ
descripcio
FOTOGRAFIA
fotografia
LOCALITZACIÓ
localitzacio
Parceles Urbana
:@computed_region_c6dm_xtya
Barris
:@computed_region_pcz7_2s4i

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.