Ajuntament de Granollers

Close
Author
Manel Olano
Description
Consum i despesa de gas, gasoil, electricitat i aigua dels centres pertanyents a l'Ajuntament de Granollers. Nota: Cal considerar que l'import imputat a cada mes no sempre correspon al consum realitzat en el mateix, pels següents motius: Els períodes de facturació no corresponen a mesos naturals. De vegades no es realitzen lectures reals i es factura o per estimada o per consum zero. En aquest, cas a la primera lectura real a posteriori d'un període d'estimades es realitza una regularització.
Category
Administració
Tags
subministrament, aigua, electricitat, consum, gas
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Granollers
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

NOM DEL CENTRE
name
ADREÇA
address
LOCALITZACIÓ
location
TIPUS SUBMINISTRAMENT
type_supply
ANY
year
MES
month
DATA
date
CONSUM
consumption
COST
cost
Parceles Urbana
:@computed_region_c6dm_xtya
Barris
:@computed_region_pcz7_2s4i

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.