Imagen de perfil Manel Olano

creado Feb 9 2016

actualizado Jun 20 2019

Descripción

Registre de convenis administratius que es formulin entre l'Ajuntament de Granollers, els ens dependents Granollers Mercat, EPE, Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual, SL i Granollers Promocions, SA, i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016

Actividad
Calificación de la comunidad
Current value: 0 out of 5
Su calificación
Current value: 0 out of 5
Calificadores
0
Visitas
682
Descargas
37
Comentarios
0
Colaboradores
0
Meta
Categoría
Administración
Permisos
Público
Etiquetas
registre, convenis, administració, contractes
Título de Fila
Row
Solo SODA2
Licencias y atribución
Datos suministrados por
Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual SL, Granollers Escena SL, Granollers Promocions SA, Granollers Mercat EPE
Enlace de la fuente
(ninguna)
Licencia
Public Domain
Granollers Metadata
Període
Des del 2016
Freqüència
Anual
Última modificació
Octubre 2017
This view cannot be displayed