Profile Picture Manel Olano

created Feb 9 2016

updated Jun 20 2019

Description

Registre de convenis administratius que es formulin entre l'Ajuntament de Granollers, els ens dependents Granollers Mercat, EPE, Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual, SL i Granollers Promocions, SA, i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016

Activity
Community Rating
Current value: 0 out of 5
Your Rating
Current value: 0 out of 5
Raters
0
Visits
682
Downloads
37
Comments
0
Contributors
0
Meta
Category
Government
Permissions
Public
Tags
registre, convenis, administració, contractes
Row Label
Row
SODA2 Only
Yes
Licensing and Attribution
Data Provided By
Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual SL, Granollers Escena SL, Granollers Promocions SA, Granollers Mercat EPE
Source Link
(none)
License
Public Domain
Granollers Metadata
Període
Des del 2016
Freqüència
Anual
Última modificació
Octubre 2017
This view cannot be displayed