Profile Picture Sergi Morera

created Nov 15 2016

updated Jun 20 2019

Description

Registre de convenis administratius que es formulin entre Granollers Mercat (ens depenent), i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016

Activity
Community Rating
Current value: 0 out of 5
Your Rating
Current value: 0 out of 5
Raters
0
Visits
229
Downloads
39
Comments
0
Contributors
0
Meta
Category
Government
Permissions
Public
Tags
registre, convenis
SODA2 Only
Yes
Licensing and Attribution
Data Provided By
Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual SL, Granollers Escena SL, Granollers Promocions SA, Granollers Mercat EPE
Source Link
(none)
License
Public Domain
Granollers Metadata
Període
2016-
Freqüència
Anual
This view cannot be displayed