Política de privacitat

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per l'Ajuntament de Granollers, s'emparen a la normativa vigent al respecte: La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, tenint per objecte la protecció i promoció del compromís que l'Ajuntament de Granollers té amb la reutilització d'informació del sector públic.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents Condicions d'ús pot ser adreçat a la adreça electrònica:opendata@ajuntament.granollers.cat.