Imatge de perfil Sergi Morera

creat Jul 8 2016

actualitzat Feb 13 2018

Veure en Pàgina Sencera
Descripció

Registre de convenis administratius que es formulin entre l'Ajuntament de Granollers, els ens dependents Granollers Mercat, EPE, Granollers Escena, SL, Granollers Audiovisual, SL i Granollers Promocions, SA, i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
108
Descàrregues
12
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Administració
Permisos
Públic
Marques
registre, convenis
Total de Files
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Granollers, Granollers Audiovisual SL, Granollers Escena SL, Granollers Promocions SA, Granollers Mercat EPE
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Public Domain
Granollers Metadata
Període
2016-
Freqüència
Anual
First row
This view cannot be displayed